KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư ______________________________________________________________________________

Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư

Email In PDF.

Phụ lục số 20

Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

 

Thông báo thanh toán lợi tức

1. Tên quỹ:

2. Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành:

3. Công ty quản lý quỹ:

- Tên công ty:

- Tên tiếng Anh:

- Số giấy phép:                            Ngày cấp:                                             Nơi cấp:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:                                             Fax:

4. Ngân hàng giám sát:

- Tên ngân hàng:

- Tên tiếng Anh: 

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Số giấy phép hoạt động lưu ký:                         Ngày cấp:                                 Nơi cấp

- Điện thoại:                                                         Fax:

5. Lợi nhuận đã thực hiện trong kỳ, lợi nhuận tích lũy, lợi nhuận giữ lại, lợi nhuận phân chia:

6. Thời điểm, phương thức, hình thức thanh toán.

7. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên nhà đầu tư:

- Số CMT/hộ chiếu/Số giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tài liệu tương đương:

- Quốc tịch:

- Địa chỉ liên lạc:

8. Thông tin về mức thanh toán lợi tức cho nhà đầu tư:

- Số lượng chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư:

- Mức chi trả lợi tức .....(bằng tiền)....và/hoặc ....(bằng chứng chỉ quỹ phát hành thêm) trên một chứng chỉ quỹ

- Tổng mức thanh toán.....(bằng tiền)....và/hoặc (bằng chứng chỉ quỹ phát hành thêm) cho nhà đầu tư

 

Giám đốc (Tổng giám đốc)

công ty quản lý quỹ

(ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy