Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả

Email In PDF.
Phụ lục số 4: MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012 /TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phụ lục số 4

MẪU TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012 /TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12  năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

 

    Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

j                    THÔNG TIN TỔ CHỨC YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

 

Tên tổ chức:

Quyết định thành lập/Giấy đăng ký hoạt động số:                           cấp ngày                          tại            

Địa chỉ:                                                                                 

Điện thoại:                                      Fax:                                         Email:                                         

 

k                                           NỘI DUNG YÊU CẦU 

— Cấp Giấy chứng nhận lần đầu    

— Cấp lại Giấy chứng nhận           Số Giấy chứng nhận đã cấp:                                                   

    Lý do cấp lại:   — Giấy chứng nhận b mất     

                              — Giấy chứng nhận bị hư hỏng    — Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận

 

l                           DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Số Thẻ giám định viên

Chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m                      CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ

— Tờ khai theo mẫu            

— Bản sao (có chứng thực) Quyết định thành lập/Giấy đăng ký hoạt động

— Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc 

— Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất)

— Văn bản xin cấp lại          

HỒ SƠ GỒM CÁC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận hồ sơ)

Cán bộ nhận hồ sơ

(ký và ghi rõ họ tên)

 
—

—

—

—

—

 

 …                                                             CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong hồ sơ là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                     Làm tại: …………  ngày … tháng … năm …

                                                           Người khai

                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

       

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy