KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Thông báo về thời điểm bắt đầu kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo về thời điểm bắt đầu kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

Email In PDF.
PHỤ LỤC 7: Thông báo Về thời điểm bắt đầu kinh doanh Hoặc thay đổi chủ sở hữu, tên doanh nghiệp, tên cơ sở lưu trú du lịch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

PHỤ LỤC 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN DOANH NGHIỆP
Tên cơ sở lưu trú du lịch
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

 

…… ngày…… tháng ……..năm........

 

THÔNG BÁO

Về thời điểm bắt đầu kinh doanh

Hoặc thay đổi chủ sở hữu, tên doanh nghiệp, tên cơ sở lưu trú du lịch

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)................

1. Tên doanh nghiệp:

2. Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại:                                         Fax:                 

Email:                                                   Website:

5. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Ngày cấp:                                             Nơi cấp:

6. Tên giám đốc (chủ) cơ sở lưu trú du lịch:                                

Điện thoại:                                             Fax:                              Email:

7. Tổng số vốn đầu tư:

8. Tổng số buồng:                                  Công suất buồng bình quân (%):

9. Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:

10. Dịch vụ:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

11. Thời điểm bắt đầu kinh doanh (hoặc thay đổi chủ sở hữu, tên doanh nghiệp, tên cơ sở lưu trú du lịch):

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy