KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Thông báo nuôi động vật rừng thông thường ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo nuôi động vật rừng thông thường

Email In PDF.
Mẫu số 8: Thông báo nuôi động vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu số 8: Thông báo nuôi động vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

...., ngày .... tháng .... năm ....

 

THÔNG BÁO

Nuôi động vật rừng thông thường

 

Kính gửi:           …………………………………

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân

            - Tổ chức : tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh nếu có

            - Cá nhân : họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân

 

2. Loài động vật rừng thông thường được đề nghị gây nuôi:

 

Stt

Tên loài

Số lượng

(cá thể)

Nguồn gốc

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. Đa điểm cơ sở nuôi:

 

     4. Tài liệu kèm theo:

                 - Hồ sơ nguồn gốc động vật

                 - …

 

 

…….., ngày…….. tháng …. năm ….

Người thông báo

(ký ghi rõ họ tên)


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy