KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Phiếu kiểm tra văn bản ______________________________________________________________________________

Mẫu Phiếu kiểm tra văn bản

Email In PDF.
PHỤ LỤC II: MẪU PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông)

PHỤ LỤC II

MU PHIẾU KIỂM TRA VĂN BN
(Ban hành kèm theo Quy định về kiểm
tra, xử lý văn bn quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin truyền thông)

BỘ TT&TT (CỤC...)
VỤ……(PHÒNG…)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Hà Nội, ngày tháng năm

 

PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN

1. Tên văn bản được kiểm tra:

2. Văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra:

3. Ý kiến của chuyên viên kiểm tra:

- Văn bản có dấu hiệu trái pháp luật:

- Văn bn không có dấu hiệu trái pháp luật:

4. Ý kiến của Lãnh đạo phụ trách:

- Đồng ý:

- Không đồng ý:

 

Lãnh đạo phụ trách
(Họ và tên, chức vụ, chữ ký)

Chuyên viên kim tra
(Họ và tên, chữ ký)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy