KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo

Email In PDF.
Phụ lục 1: ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông)

Phụ lục 1:

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …………..

 

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá- Thông tin...............

1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………...................……

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Điện thoại.................; Fax: .......................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp.........

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………..................................

Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số .............................

do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ……

Địa chỉ thường trú…………………………....................……………………………………..

Điện thoại.................; Fax: ...........................................

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…...............................……………

Trên phương tiện………………..........………………Địa điểm……………........................

Kích thước………......……Số lượng……........…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……............

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

.................ngày..........tháng.........năm...........

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy