Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị hoạt động báo chí tại Việt Nam ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị hoạt động báo chí tại Việt Nam

Email In PDF.
Mẫu 01/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu 01/BC-BNG
Form 01/BC-BNG

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)
(Name of the foreign media organisation)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TẠI VIỆT NAM
REQUEST FORM
FOR JOURNALISTIC ACTIVITIES IN VIETNAM

 

……………., ngày ….. tháng ….. năm …….
(dd/mm/yyyy)

 

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao
Nước CHXHCN Việt Nam

To:

The Ministry of Foreign Affairs
Socialist Republic of Vietnam

 

Cơ quan/Organisation:..............................................................................................

Địa chỉ/Address:........................................................................................................

Điện thoại/Telephone number...................................................................................

Fax/Facsimile………………………………………….. Email:.....................................

I. Thông tin về đoàn phóng viên/Details of media delegation:

1. Họ và tên/Full name:.............................................................................................

Ngày sinh/Date of birth:............................................................................................

Giới tính/Gender:......................................................................................................

Quốc tịch hiện nay/Nationality:.................................................................................

Quốc tịch gốc/Original nationality:............................................................................

Số hộ chiếu/Passport number:.................................................................................

Ngày cấp/Date of issuance:………………… Ngày hết hạn/Expiry date:..................

Địa chỉ/Address:.......................................................................................................

Điện thoại/Tel:………………………………Fax:……………..Email:..........................

Chức danh/Title:.......................................................................................................

Nơi nhận thị thực/Place to receive entry visa:..........................................................

2....

3….

II. Chương trình hoạt động báo chí/Tentative programme:

1. Mục đích chương trình/Purpose:.........................................................................

2. Nội dung chương trình/Content:..........................................................................

3. Thời gian thực hiện/Time:...................................................................................

4. Địa điểm hoạt động/Place(s):..............................................................................

5. Dự kiến câu hỏi phỏng vấn/Questions for interview:

6. Dự kiến phát hành/phát sóng/Publication and broadcasting plan:......................

III. Danh mục phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ mang vào Việt Nam:
List of technical equipment to be brought into Viet Nam

1. ...

2. ...

3. ...

IV. Cơ quan hướng dẫn báo chí tại Việt Nam (nếu có):
Authorised agency to accompany the foreign correspondents (if any):

1. Tên cơ quan/Name:................................................................................................

2. Địa chỉ/Address: ....................................................................................................

3. Điện thoại/Tel: …………………………………Fax:…………………..Email:………..

Các phóng viên cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Việt Nam.
The media delegation hereby affirm to comply fully with Vietnamese laws and regulations.

 

 

Đại diện cơ quan, tổ chức
Representative of the media organisation
(Ghi rõ họ tên, ký)
(Signature, full name)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy