KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Bản kê khai Thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản kê khai Thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành

Email In PDF.
Phụ lục số 4: Bản kê khai Thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Phụ lục số 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 31 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

BẢN KÊ KHAI

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành

của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

Họ và tên:…..…….…………………………………………………..…………...

Sinh ngày:…………………………….tại…………………………………….......

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:…………....……………………..

Ngày cấp……………………………………..nơi cấp……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Chỗ ở hiện tại :........................................................................................................

Đã có quá trình làm việc trong lĩnh vực lữ hành như sau:

Thời gian

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Chức vụ

Nhiệm vụ công tác

Từ ...........đến........

 

 

 

 Từ ...........đến.......

 

 

 

 Từ ...........đến........

 

 

 

Trong thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của đơn vị và pháp luật.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của lời khai trên.                                                              

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NƠI NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ĐÃ/ĐANG LÀM VIỆC

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

……. ngày       tháng        năm............         

  NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: -  Trường hợp cơ quan, tổ chức,  doanh nghiệp đã giải thể, người đã sử dụng lao động có thể xác nhận thời gian làm việc cho người đề nghị nhưng phải có chứng thực của cơ quan, chính quyền nơi người đã sử dụng lao động đang công tác hoặc sinh sống.

            - Trường hợp có một hoặc một số giấy tờ hợp pháp chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành sau thì không cần phải có xác nhận của cơ quan:

+ Hợp đồng lao động

+ Quyết định thôi việc

+ Bảo hiểm xã hội

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy