Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin ______________________________________________________________________________

Mẫu Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin

Email In PDF.
BIỂU MẪU 2: SƠ YẾU LÝ LỊCH NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN BẢN TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin quy định về việc ủy quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin)

BIỂU MẪU 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh 3x4

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN BẢN TIN

Tên bản tin: ...............................................................................................................

- Họ và tên khai sinh (chữ in): ……………………………. Nam, nữ ..........................

+ Họ và tên thường dùng: ........................................................................................

+ Các bút danh: ........................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................

- Quê quán:

- Nơi ở hiện nay:

- Thành phần: Gia đình …………………………. Bản thân ........................................

- Dân tộc: ………………………………………… Quốc tịch: .......................................

- Tôn giáo: .................................................................................................................

- Đảng viên, Đoàn viên: ............................................................................................

- Trình độ:

+ Văn hóa:

+ Trình độ chuyên môn (ghi tên trường và ngành đào tạo) .......................................

....................................................................................................................................

+ Chính trị: .................................................................................................................

+ Ngoại ngữ: ..............................................................................................................

- Chức danh hiện nay (ghi rõ lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ) .....................................

....................................................................................................................................

- Chức danh được đề nghị bổ nhiệm: ........................................................................

....................................................................................................................................

I- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(ghi rõ thời kỳ học trường, lớp văn hóa, chính trị, ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật                     )

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

II- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc ở đâu)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

III- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

(ghi rõ từng thời kỳ làm việc, chức danh, ở đâu)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

(Hình thức cao nhất)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V- LỜI CAM ĐOAN:

Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý và trước pháp luật.

 

 

Ngày    tháng     năm
Người khai ký tên

 

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản
Ngày    tháng    năm
Thủ trưởng cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy