KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Sổ theo dõi hoạt động tư vấn ______________________________________________________________________________

Mẫu Sổ theo dõi hoạt động tư vấn

Email In PDF.
Mẫu số 03a: MẪU SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN
Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mẫu số 03a ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

MẪU SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

 

Ngày, tháng, năm

STT

Thông tin về người đến xin tư vấn (1)

Số lượng người tại mỗi cuộc tư vấn

Hình thức tư vấn (2)

Nội dung tư vấn (3)

Đối tượng tư vấn (4)

Phí tư vấn (nếu có)

Ghi chú

Họ tên

Tuổi

Giới tính

Số chứng minh nhân dân

Địa chỉ, điện thoại liên hệ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ngày .....

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ....

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Đối với tư vấn tập thể thì ghi tên người đại diện;

(2) Hình thức tư vấn: Tư vấn trực tiếp, thư (bao gồm cả email), điện thoại, khác;

(3) Nội dung tư vấn: Tư vấn nghề, tư vấn việc làm, tư vấn chính sách pháp luật lao động, tư vấn khác;

(4) Đối tượng tư vấn: Người lao động; người sử dụng lao động; người cần học nghề; người tự tạo việc làm, đối tượng khác.

Cuối mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi quý (hoặc 6 tháng), mỗi năm tiến hành tổng hợp các chỉ tiêu đã ghi trong sổ theo dõi.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy