KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập ______________________________________________________________________________

Mẫu Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 06: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

PHỤ LỤC SỐ 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:………………

……, ngày… tháng… năm…

 

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

1. Tên doanh nghiệp:.................................................................................................................

- Tên giao dịch:.........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................

- Điện thoại:………………………; Fax: …………………….; Email:.................................................

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.........................................................

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập làm việc tại……………… đã ký ngày…… tháng…… năm…… với đối tác...........................................................................................................................................

- Địa chỉ của tổ chức tiếp nhận lao động thực tập:.......................................................................

- Điện thoại: ………………………; Fax:.......................................................................................

- Người đại diện:.......................................................................................................................

- Chức vụ:................................................................................................................................

3. Những nội dung chính trong Hợp đồng nhận lao động thực tập:

- Số lượng: ………………………………………., trong đó nữ:........................................................

- Ngành nghề: ……………………., trong đó: số có nghề: …………….., số không nghề:...................

- Nơi thực tập (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá…):......

- Địa chỉ nơi thực tập:...............................................................................................................

- Thời hạn hợp đồng:.................................................................................................................

- Thời gian thực tập (giờ/ngày);……………….; số ngày thực tập trong tuần:..................................

- Mức lương cơ bản:................................................................................................................

- Các phụ cấp khác (nếu có):.....................................................................................................

- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ:.............................................................

- Điều kiện ăn, ở:......................................................................................................................

- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến thực tập:..................................

- Bảo hộ lao động tại nơi thực tập:.............................................................................................

- Các chi phí do đối tác đài thọ:..................................................................................................

- Vé máy bay:...........................................................................................................................

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi (nếu có):

- Vé máy bay:...........................................................................................................................

- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết:.....................................................................................

- Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam):...............................................................

- Vé máy bay lượt đi:................................................................................................................

- Visa:......................................................................................................................................

- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản):..................................................................................

5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài (thuế hoặc các loại phí theo quy định của nước đến thực tập,…):........................................................................................................

6. Dự kiến thời gian xuất cảnh:..................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy