KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu

Email In PDF.

Phụ lục 47

 

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)

 
 

TÊN THƯƠNG NHÂN: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 

Số:           /20…./BC-…

                      ………..., ngày …… tháng …  năm …..…         

Mẫu BC số 01-TN

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

 

 

(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)

 

 

TÊN THƯƠNG NHÂN:…....
Trụ sở tại: ……….

 

 

Điện thoại: .….. Fax: ……

 

 

 

 

 

 

 

Số Giấy phép kinh doanh rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….

 

 

 

 

 

 

Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….(nếu có)

 

 

 

 

I.

TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU

 

 

 

 

 

 

TT

Tên thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhân

Địa chỉ trụ sở của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhân

Tên rượu

Nồng độ cồn

Mua trong kỳ

Bán trong kỳ

 

 

Số lượng

Đơn vị (Chai, bịch...)

Tổng trị giá (VNĐ)

Số lượng

Đơn vị (Chai, bịch...)

Tổng trị giá (VNĐ)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

 

 

 

Thương nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy