KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất

Email In PDF.
Mẫu số 01-a/GĐNDĐ: ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Mẫu số 01-a/GĐNDĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH
NỘI DUNG GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: ......................... (tên cơ quan cấp phép)

1. Chủ giấy phép:

1.1. Tên chủ giấy phép:...............................................................................................

1.2. Địa chỉ:.................................................................................................................

1.3. Điện thoại: ........................ Fax: .......................... Email:.....................................

1.4. Giấy phép thăm dò nước dưới đất số... ngày... tháng...năm; cơ quan cấp...

2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép:

.......................................................................................................................................

3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép:

- Thời hạn đề nghị gia hạn:........................tháng/hoặc năm (nếu đề nghị gia hạn)

- Nội dung đề nghị điều chỉnh: ........................ (nếu đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép)

4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:

................................................................................................................................... (1)

(Chủ giấy phép) đã sao gửi (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố ......................................................................................................................................(2)

Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất cho (tên chủ giấy phép).

(Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép đã được cấp, nội dung được gia hạn/điều chỉnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

 

 

............, ngày... tháng.... năm....

Chủ giấy phép

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

(1) Ghi rõ các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép.

(2) Tổ chức/cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố nơi đặt công trình thăm dò khai thác nước (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước).


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy