KPLC: Luật Khai Phong Năng lực và các giao dịch điển hình ______________________________________________________________________________

Năng lực và các giao dịch điển hình

Email In PDF.

Trong lĩnh vực Tư vấn Pháp luật Đầu tư, phát triển Dự án, Luật Khai Phong đã thực hiện tư vấn về Pháp lý, hoàn thành các văn kiện, điều hành chuyên môn, tổ chức thực hiện, giám sát Pháp lý các Dự án đầu tư ở nhiều lĩnh vực. Hỗ trợ Pháp lý phát triển các Dự án đầu tư các lĩnh vực; Đăng ký đầu tư, thẩm tra, phê duyệt và cấp phép, tư vấn Pháp lý các Dự án Golf, Dự án khu vui chơi giải trí của Nhà đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội;

các Dự án khu đô thị tại Hà Nội, đầu tư, xây dựng khu phức hợp bất động sản kinh doanh tại Hà Nội, Nam Định, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Vũng Tầu, TP Hồ Chí Minh…các Dự án Khoáng sản tại Thái Nguyên, Hà Giang, các Dự án tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Dự án Nhà máy thép tại Bắc Ninh, các Dự án Dây và Cáp điện, Khoáng sản, viễn thông, trồng rừng và môi trường, các Dự án Nhà máy chế biến nông sản; rượu bia, nước giải khát; Dự án của các Nhà thầu nước ngoài, tư vấn các giao dịch M&A gắn với Dự án của Doanh nghiệp FDI, Doanh nghiệp trong nước…

Tại đây, Luật Khai Phong đã đối mặt với hầu hết những rào cản pháp lý, hành lang hẹp và vấn đề pháp lý phức tạp nhất cho chủ đầu tư và Dự án trong hầu hết các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Với kinh nghiệm đó, chúng tôi đã đưa ra những tư vấn, giải pháp pháp lý giúp khách hàng giải quyết thuận lợi những vướng mắc pháp lý của mình.

Luật Khai Phong có kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn và áp dụng chuyên sâu về Luật Doanh nghiệp, tái cơ cấu, sáp nhập và mua lại, tập đoàn kinh tế, đã và đang tư vấn Pháp lý các giao dịch, các hoạt động tái cơ cấu Doanh nghiệp tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh trên cả nước…Tư vấn về Pháp lý giao dịch Sáp nhập và Mua lại (M&A), các giao dịch chuyển đổi, chia tách, hợp nhất chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng Dự án của các Doanh nghiệp, Tập đoàn trong nước, Nhà đầu tư nước ngoài...đặc biệt trong các giao dịch mua lại trong các lĩnh vực Bất động sản, Khoáng sản, Năng lượng, Viễn Thông, Tài chính; Tư vấn thường xuyên cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành các Tập đoàn, Công ty… 

Tại đây, trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp, tái cơ cấu, Sáp nhập và Mua lại các luật sư của chúng tôi đã thực hiện thành công hàng trăm giao dịch phức tạp, ở trình độ cao trong các lĩnh vực như hạ tầng, bất động sản, viễn thông, khai khoáng, hàng tiêu dùng…Với các phương thức giao dịch… như sáp nhập hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập “không hoàn toàn”, mua lại “không thâu tóm”, sáp nhập và mua lại đồng thời với tái cơ cấu, chia tách, chuyển đổi…Qua đó, chúng tôi sẽ phát huy kinh nghiệm, sự am hiểu tường tận từng vấn đề pháp lý của Doanh nghiệp, nhận diện đầy đủ rủi ro, thách thức và hỗ trợ một chiến lược M&A thông minh. Chúng tôi hoạch định giải pháp pháp pháp lý hiệu quả, với kỹ năng quản lý và thực hiện giao dịch bảo đảm lợi thế cả về pháp lý và tài chính cho Khách hàng;

Trong lĩnh vực Pháp luật về Quyền sử dụng đất, Hạ tầng, Bất động sản và Xây dựng, Luật Khai Phong có kinh nghiệm tư vấn và cung cấp Dịch vụ Pháp lý, xử lý các quan hệ và giao dịch Pháp lý phức tạp trong các lĩnh vực đầu tư Hạ tầng Đô thị, Khu công nghiệp, Khu đô thị; các Dự án Bất động sản... Luật Khai Phong đã tư vấn các Dự án Du lịch Sinh Thái tại Hòa Bình, Đồng Mô; Dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp Hà Nội, Trung Văn Hà Nội; Dự án Khu đô thị tại Quốc Oai, Hoài Đức Hà Nội; Dự án cao ốc thương mại, nhà ở, văn phòng tại Phố Lý Thường Kiệt, Mỹ Đình, Láng Hạ, Liễu Giai, Đường Phạm Hùng, Hàng Trống Hà Nội, các Dự án liên doanh FDI trong các Dự án Toà nhà văn phòng, Khách sạn tại Hà Nội; Tư vấn cho một Doanh nghiệp trong nước phát triển một Dự án Tòa nhà và cơ sở hạ tầng kinh doanh Đại Siêu Thị cho một tập Đoàn của Pháp;

Tư vấn các Dự án xây dựng và EPC, Dự án nhà máy xử lý nước thải (BT và BOT) tại Hà Nội, Nghệ An, Bắc Ninh, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh…Tư vấn pháp lý các Dự án, Hợp đồng BBC, BCC, BOT, BTO, BT, PPP các Dự án Hạ tầng – Bất động sản, Giao thông, Năng lượng, Công nghiệp…;

Trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật các Dự án Khai khoáng, Năng lượng, Viễn Thông, Luật sư của Công ty đã tham gia tư vấn và thực hiện các giao dịch đầu tư phát triển Dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trong nước; Tư vấn về Pháp lý các Dự án khoáng sản tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đầu tư phát triển Dự án Thủy điện; Tư vấn Pháp lý hỗ trợ phát triển Dự án viễn thông gắn với hạ tầng mạng, Dịch vụ viễn thông và phát triển Doanh nghiệp Viễn thông…

Trong hoạt động Tư vấn Pháp lý về Thuế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Luật sư của Luật Khai Phong đã hỗ trợ pháp lý các Giao dịch Tài chính – Tín dụng, giao dịch vay/cho vay Dự án đầu tư của Doanh nghiệp với các Ngân hàng Thương mại, Công ty Tài chính. Tham gia tư vấn hoàn thiện văn kiện tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại, Công ty Chứng khoán, Công ty Đầu tư tài chính gắn với tư vấn thường xuyên. Luật Khai Phong có kinh nghiệm tư vấn về các vấn đề Thuế - Tài chính Doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến các Dự án đầu tư, các giao dịch tài chính, tín dụng, chuyển nhượng vốn và bất động sản…

Luật sư Công ty đã và đang tham gia Tư vấn pháp lý, thực hiện các thủ tục trình tự đàm phán các giao dịch Thương mại, Hải Quan và Xuất nhập khẩu; Tư vấn pháp luật về Thương mại quốc tế; các cam kết quốc tế, lộ trình mở cửa thị trường theo các cam kết WTO, BTA, AFTA…Tư vấn và có ý kiến pháp lý các Hợp đồng mua bán hàng hoá, xuất nhập khẩu, vấn đề hạn chế, kinh doanh có điều kiện; các vấn đề Pháp lý về cạnh tranh, hạn chế, độc quyền, tập trung kinh tế trong cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, áp dụng các biện pháp khẩn cấp; các vụ/việc về cạnh tranh,

Luật sư Công ty đã tham gia các vụ việc phát triển và giao dịch thực hiện qua Sở giao dịch hàng hoá, giao dịch kỳ hạn và quyền chọn, đấu giá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ, nhượng quyền Thương mại; đại diện áp dụng các chế tài Thương mại buộc thực hiện, xử lý vi phạm, buộc bồi thường, đình chỉ, huỷ bỏ các giao dịch Thương mại; Đại diện giải quyết tranh chấp Thương mại và Tố tụng cạnh tranh.

Luật sư Công ty tham gia Tư vấn các vấn đề pháp lý về Hải quan và xuất nhập khẩu như hoạt động hỗ trợ thường xuyên khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, phương tiện xuất, nhập cảnh, chuyển cảng, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và vận tải; Tư vấn thủ tục pháp lý đưa vào đưa ra hàng hóa tại các cảng chung chuyển, khu kinh tế, khu vực cửa khẩu, kho ngoại quan, kho bảo thuế; Tư vấn về thuế xuất nhập khẩu, lộ trình miễn thuế, giảm theo các cam kết quốc tế và hoàn thuế;

Tư vấn Pháp Luật về Hợp đồng là một trong những thế mạnh chuyên sâu của Công ty, Luật sư Công ty đã tham gia Nghiên cứu, tư vấn các cơ sở Pháp lý, thẩm định toàn bộ Hồ sơ pháp lý, cung cấp ý kiến pháp lý chi tiết liên quan đến các thỏa thuận Hợp đồng trong các lĩnh vực Đầu tư, Phát triển Dự án, Chuyển nhượng vốn, các Hợp đồng Xây dựng, Bất động sản, Hợp tác đầu tư, Liên doanh, Hợp đồng Thương mại và Dân sự khác;

Luật sư Công ty có kỹ năng áp dụng pháp luật thực trong thực tế soạn thảo Hợp đồng và văn kiện Pháp lý liên quan, đại diện theo ủy quyền hoặc hỗ trợ đàm phán, thương lượng, ký kết Hợp đồng Hợp đồng BBC, BCC, BOT, BTO, BT, PPP; Tư vấn, đại diện Pháp lý hỗ trợ giải quyết tranh chấp Hợp đồng;

Trong hoạt động giải quyết tranh chấp và tố tụng, Luật sư của Luật Khai Phong đều có kinh nghiệm nhiều năm tư vấn giải quyết tranh chấp và tranh tụng, tại Toà án các cấp đặc biệt tranh chấp Kinh tế; đã và đang Tư vấn Pháp lý, Đại diện Pháp lý, Đại diện bảo vệ quyền lợi của các Tập đoàn, Doanh nghiệp khách hàng trước các bên tranh chấp, các cơ quan tố tụng và cơ quan có thẩm quyền. Thế mạnh trong các lĩnh vực giải quyết tranh chấp Hợp đồng, tranh chấp về Đầu tư, tranh chấp cổ đông, ủy thác đầu tư, tranh chấp giao dịch Bất động sản, tài chính, chứng khoán, tín dụng và xuất nhập khẩu, các vấn đề về tội phạm chức vụ và xâm phạm quyền sở hữu. Hoạt động Luật sư Kinh doanh và Tư vấn pháp lý thường xuyên và vụ việc, tư vấn và thực hiện các yêu cầu hệ thống Pháp chế Doanh nghiệp;

Trong hoạt động Nghiên Cứu Chính Sách Đầu Tư & Pháp Lý, Luật Khai Phong thừa nhận quan điểm phát triển con người là cốt lõi, tạo điều kiện tối đa cho việc tích luỹ và phát triển các giá trị, tri thức Luật học, văn hoá Pháp lý và áp dụng Pháp luật trong hoạt động tham vấn thực tiễn. Luật Khai Phong  có được quan hệ tốt với các cơ quan nghiên cứu, các hiệp hội, đã và đang tham gia tích cực vào các hoạt động tham vấn, nghiên cứu, góp ý, phản biện các chính sách, dự thảo quy định.

Công ty cử Luật sư tham gia Tổ công tác chuyên trách Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Tham gia các Chuyên đề nghiên cứu về pháp luật kinh doanh của Viện Nghiên cứu Lập pháp (Uỷ Ban thường vụ Quốc Hội);

Cung cấp cho Khách hàng các Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về chính sách Đầu tư và Pháp lý thông qua các Báo cáo Tư vấn, Chỉ dẫn Pháp lý, cung cấp thông tin Đầu tư, Pháp luật;

Công ty Luật Khai Phong

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy