KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Ngân hàng ______________________________________________________________________________

Thông tư 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trạng thái vàng của tổ chức tín dụng

Email In PDF.
Thông tư số 38/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng

Thông tư 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng

Email In PDF.
Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

Thông tư 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa

Email In PDF.
Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa

Thông tư 33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam

Email In PDF.
Thông tư số 33/2012/TT-NHNN ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đổi với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

Thông tư 32/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Email In PDF.
Thông tư số 32/2012/TT-NHNN ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Namquy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về ngân hàng hợp tác xã

Email In PDF.
Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về ngân hàng hợp tác xã

Quyết định 54/012/QĐ-TTg ngày 4/12/2012 về vay vốn của hộ dân tộc thiểu số

Email In PDF.
Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt

Email In PDF.
Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt

Thông tư 28/2012/TT-NHNN ngày 3/10/2012 quy định về bảo lãnh ngân hàng

Email In PDF.
Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

Thông tư 26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012 hướng dẫn thủ tục chấp thuận đối với việc niêm yết cổ phiếu

Email In PDF.
Thông tư số 26/2012/TT-NHNN ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

Thông tư 25/2012/TT-NHNN ngày 6/9/2012 bãi bỏ một số văn bản pháp luật

Email In PDF.
Thông tư số 25/2012/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Trang 2