KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn Thủ tục Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng ______________________________________________________________________________

Thủ tục Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng tới UBCKNN trực tiếp hoặc theo đường công văn gồm 02 bản, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định

+ Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây hiểu nhầm hoặc theo yêu cầu của UBCKNN

+ Trong thời hạn 07 ngày, trước khi thực hiện đợt chào bán, công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán kèm theo Dự thảo Bản thông báo phát hành

+ Trong thời hạn 03 ngày, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đợt chào bán, Công ty quản lý quỹ phải công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử và trong ba số liên tiếp của một tờ báo viết Trung ương hoặc của một tờ báo viết tại nơi công ty quản lý quỹ thực hiện đợt chào bán

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

+ Yêu cầu tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan (nếu có)

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN xem xét và cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Cách thức thực hiện:

+ Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa)

+      Hoặc theo đường bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+      Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

+      Phương án chào bán chứng chỉ quỹ kèm theo phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán

+      Điều lệ quỹ

+      Bản cáo bạch

+      Hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ

+      Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, kèm file điện tử gửi theo địa chỉ do UBCKNN quy định

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận         

- Lệ phí (nếu có):

Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng (mức lệ phí tính theo quy mô vốn chào bán):

+      Chào bán dưới 50 tỷ: lệ phí  10.000.000đ;

+      Chào bán từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: lệ phí 20.000.000đ;

+      Chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 35.000.000đ;

+      Chào bán từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 50.000.000đ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+      Phụ lục số 08: Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

+      Phụ lục số 01: Điều lệ quỹ

+      Phụ lục số 04: Bản cáo bạch chào bán chứng chỉ quỹ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+      Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;

+      Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ

+      Có quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro phù hợp

-   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007

+    Quyết định 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành mẫu Bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK, Trung tâm GDCK; có hiệu lực ngày 12/8/2007

+    Quyết định 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 về việc ban hành Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hiệu lực ngày 05/8/2007

+    Thông tư 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của BTC hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; hiệu lực ngày 13/8/2007

+    Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy