Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Tờ khai hải quan điện tử - Nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai hải quan điện tử - Nhập khẩu

Email In PDF.
Mẫu số 3b Phụ lục II: Tờ khai hải quan điện tử (Ban hành kèm theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 3b Phụ lục II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

 

barcode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HQ/2009-TKĐTNK

 

 

Chi cục Hải quan:

 

 

 

 

 

 

 

Số tham chiếu:

 

 

 

 

Số tờ khai:

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan cửa khẩu:

 

 

 

 

 

Ngày, giờ gửi:

 

 

 

 

 

Ngày, giờ đăng ký:

 

 

 

1. Người xuất khẩu:

 

 

 

 

 

 

 

5. Loại hình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hóa đơn thương mại:

7. Giấy phép:

 

 

 

8. Hợp đồng:

 

 

 

2. Người nhập khẩu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

 

 

 

 

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

 

 

 

 

Ngày hết hạn

 

 

 

Ngày hết hạn

 

 

 

3. Ngươi uỷ thác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vận tải đơn:

 

 

 

 

 

10. Cảng xếp hàng:

 

11 Cảng dỡ hàng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Đại lý làm thủ tục Hải quan:

 

 

 

 

 

 

12. Phương tiện vận tải:

 

 

 

 

 

13. Nước xuất khẩu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung ủy quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Điều kiện giao hàng:

 

 

15. Phương thức thanh toán:

 

 

 

 

 

Nộp thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Đồng tiền thanh toán:

 

 

 

 

 

 

 

17. Tỷ giá tính thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Kết quả phân luồng và hướng dẫn làm thủ tục Hải quan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Chứng từ Hải quan trước:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

20. Tên hàng, quy  cách phẩm chất

21. Mã số hàng hóa

22. Xuất xứ

23. Số lượng

24. Đơn

25. Đơn giá

26. Trị giá

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hàng hóa

 

 

 

 

 

 

 vị tính

 nguyên tệ

 nguyên tệ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

27. Thuế nhập khẩu

28. Thuế GTGT (hoặc TTĐB)

29. Thu khác

TT

Trị giá tính thuế

Thuế suất (%)

Tiền thuế

Trị giá tính thuế

Thuế suất (%)

Tiền thuế

Tỷ lệ (%)

Số tiền

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 27+28 + 29) bằng số:

 

 

 

 

Bằng chữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Tổng trọng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số container:

 

 

 

 

Số hiệu kiện, cont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Ghi chép khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước Pháp luật

34. Xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát

35. Xác nhận giải phóng hàng/ đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu

36. Xác nhận thông quan

về những nội dung khai báo trên tờ khai này.

 

 

 

 

 

 

Ngày         tháng           năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy