Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Đơn xin tạm nhập, tái xuất mặt hàng (TXTN, CK) ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin tạm nhập, tái xuất mặt hàng (TXTN, CK)

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 04: Đơn xin tạm nhập, tái xuất mặt hàng (TXTN, CK)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-Bộ Thương mại ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại)

PHỤ LỤC SỐ 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-Bộ Thương mại ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN

Số :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày ... tháng ... năm ...

V/V: Xin tạm nhập tái xuất

mặt hàng (TXTN, CK)

Kính gửi : Bộ Thương mại

Tên doanh nghiệp :

Số Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh : ..............................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế  : ...............................................................

Địa chỉ liên hệ : .....

Điện thoại :              .Fax:                    E-mail :....

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại, thương nhân xin kinh doanh tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập/ chuyển khẩu :

Mặt hàng :......................

Số lượng : ......

Trị giá : .

Công ty nước ngoài bán hàng : .

- Hợp đồng mua hàng số :               ngày       Cửa khẩu nhập hàng : ...........

Công ty nước ngoài mua hàng :

- Hợp đồng bán hàng số : ... ngày ....Cửa khẩu xuất hàng : ............

Cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tạm nhập tái xuất (tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu) tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại.

Người đứng đầu thương nhân
(ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo là các bản sao hợp lệ (bản sao của thương nhân) gồm: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

3. Hợp đồng mua hàng và Hợp đồng bán hàng.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy