KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hoá nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

Email In PDF.
Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hoá nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu: 01-ĐXX/2010

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


...., ngày ....  tháng... năm....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRƯỚC XUẤT XỨ

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý)

 

 

1) Công ty (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail):

.................................................................................................................................

2) Tên hàng, mã số H.S, trị giá FOB: .....................................................

3) Cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail): ........................................................................................................

4) Nước xuất khẩu: .................................................................................

5) Hành trình dự định của lô hàng từ nước sản xuất, nước xuất khẩu đến Việt Nam: ..........................................................................................................

..................................................................................................................................

6) Các giấy tờ kèm theo:

- Bản kê các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá gồm các thông tin như: tên hàng, mã số H.S, xuất xứ, giá CIF.

- Hoá đơn mua bán các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá.

- Các chứng từ khác (bản mô tả sơ lược quy trình sản xuất ra hàng hoá, giấy chứng nhận giám định, giấy chứng nhận gia công lắp ráp, giấy chứng nhận phân tích thành phần, catalogue, mẫu hàng, ảnh chụp, …)

Xin cam đoan về tính xác thực của nội dung đơn và các chứng từ kèm theo.

 

Ngày    tháng        năm

Công chức hải quan tiếp nhận ký và ghi rõ họ tên

(trường hợp nhận đơn trực tiếp tại Tổng cục Hải quan)

Đại diện công ty

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

         

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy