Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/components/com_jce/editor/alias.php in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 6

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/components/com_jce/editor/alias.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/components/com_jce/editor/alias.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 9

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 9

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/ja.template.helper.php on line 114

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 109

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 110

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 109

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 110
KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Đăng ký tham gia thủ tục Hải quan điện tử ______________________________________________________________________________

Mẫu Đăng ký tham gia thủ tục Hải quan điện tử

Email In PDF.
Mẫu số 1 Phụ lục II: Đăng ký tham gia thủ tục Hải quan điện tử (Ban hành kèm theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính)

Download Mẫu 1 Phụ lục II

Mẫu 1 Phụ lục II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số XNK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên Doanh nghiệp :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại:

 

 

 

 

 

Fax:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu / Nhập khẩu

Vận tải tàu biển

 

Đại lý hàng hải

 

Đại lý làm thủ tục Hải quan

 

 

 

 

 

Giao nhận

 

 

 

 

Lĩnh vực khác (chi tiết):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III. NGƯỜI KÝ TRÊN CHỨNG TỪ KHAI HẢI QUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người ký trên chứng từ khai hải quan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CMND/ hộ chiếu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

 

 

 

 

 

Chức vụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người được ủy quyền thứ nhất:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CMND/ hộ chiếu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

 

 

 

 

 

Chức vụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại:

 

 

 

 

 

Fax:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người được ủy quyền thứ hai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CMND/ hộ chiếu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

 

 

 

 

 

Chức vụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại:

 

 

 

 

 

Fax:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp có nhiều hơn hai người được ủy quyền, doanh nghiệp đính kèm danh sách những người được ủy

quyền ký trên chứng từ khai hải quan theo mẫu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1 Phụ lục II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kèm theo bản đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số XNK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên Doanh nghiệp :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại:

 

 

 

 

 

Fax:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu / Nhập khẩu

Vận tải tàu biển

 

Đại lý hàng hải

 

Đại lý làm thủ tục Hải quan

 

 

 

 

Giao nhận

 

 

 

 

Lĩnh vực khác (chi tiết):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III. NGƯỜI KÝ TRÊN CHỨNG TỪ KHAI HẢI QUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người được ủy quyền:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CMND/ hộ chiếu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

 

 

 

 

 

Chức vụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người được ủy quyền:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CMND/ hộ chiếu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

 

 

 

 

 

Chức vụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại:

 

 

 

 

 

Fax:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người được ủy quyền:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CMND/ hộ chiếu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

 

 

 

 

 

Chức vụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại:

 

 

 

 

 

Fax:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN IV - CÁC ĐIỀU KHOẢN,  ĐIỀU KIỆN KHI THAM GIA THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Điều 1. Thủ tục hải quan điện tử

1. Thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương tiện điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan Hải quan;

2. Hồ sơ hải quan điện tử bảo đảm sự toàn vẹn, có khuôn dạng chuẩn và có giá trị pháp lý như hồ sơ hải quan giấy;

3. Thực hiện các quy định về việc người khai hải quan được tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế và các khoản thu khác. Lệ phí hải quan được thu, nộp định kỳ hàng tháng.

4. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan trên cơ sở hồ sơ hải quan điện tử do doanh nghiệp gửi tới; quyết định thông quan dựa trên hồ sơ điện tử do doanh nghiệp khai; quyết định việc kiểm tra hải quan dựa trên kết quả phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu của hải quan và các nguồn thông tin khác.

Điều 2. Trách nhiệm của người tham gia thủ tục hải quan điện tử

1. Khai và thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của cơ quan Hải quan.

2. Tự khai, tự tính và tự nộp thuế theo quy định  của pháp luật về thuế và hải quan.

3. Nộp lệ phí hải quan hàng tháng.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và trung thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan, sự thống nhất về nội dung giữa hồ sơ hải quan giấy và hồ sơ hải quan điện tử.

5. Thực hiện việc lưu giữ và đảm bảo tính toàn vẹn toàn bộ chứng từ hải quan (dạng điện tử, văn bản giấy) theo thời hạn quy định của Luật hải quan, Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Sao chép và lưu giữ bản sao của chứng từ hải quan điện tử bao gồm cả việc di chuyển chứng từ hải quan điện tử tới một hệ thống máy tính khác hoặc nơi lưu giữ khác. Xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ có liên quan khi cơ quan Hải quan yêu cầu (kể cả dạng giấy và dạng điện tử).

6. Khi được cơ quan hải quan cấp tài khoản truy nhập để thực hiện thủ tục hải quan điện tử doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý tài khoản truy nhập, không được tiết lộ hoặc để lộ tài khoản của mình.

7. Người tham gia thủ tục hải quan điện tử cam kết không sử dụng tài khoản truy nhập của mình để thực hiện các công việc khác ngoài việc thủ tục hải quan điện tử.

Điều 3. Thay thế, bổ sung người được ủy quyền ký trên chứng từ khai hải quan

1. Trong trường hợp cần thay đổi, bổ sung hoặc chấm dứt việc ủy quyền ký trên chứng từ khai hải quan, người tham gia thủ tục hải quan điện tử phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan bằng văn bản.

            2. Khi có bằng chứng về việc doanh nghiệp vi phạm các quy định của cơ quan Hải quan, Cơ quan Hải quan có thể chấm dứt việc ủy quyền ký trên chứng từ khai hải quan mà không cần phải thông báo trước.

Điều 4. Thay thê và thu hồi tài khoản truy nhập

1. Trong trường hợp cần thay đổi, cấp lại hoặc chấm dứt sử dụng tài khoản truy nhập, người tham gia thủ tục hải quan điện tử phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan bằng văn bản.

2. Khi có bằng chứng về việc doanh nghiệp vi phạm các quy định của cơ quan Hải quan, Cơ quan Hải quan có thể chấm dứt việc sử dụng và thu hồi tài khoản truy nhập mà không cần phải thông báo trước.

Điều 5. Thu và nộp lệ phí hải quan

1. Hàng tháng cơ quan Hải quan sẽ thông báo số lệ phí làm thủ tục hải quan phải nộp cho người tham gia thủ tục hải quan điện tử.

2. Khi nhận được thông báo nộp lệ phí làm thủ tục hải quan, người tham gia thủ tục hải quan điện tử có trách nhiệm nộp đủ số lệ phí theo đúng hạn ghi trong thông báo.

Điều 6. Quy định về Luật điều chỉnh giải quyết tranh chấp

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại hoặc tranh chấp được giải quyết dựa trên hồ sơ hải quan điện tử lưu tại hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử của cơ quan Hải quan.

2. Trường hợp có tranh chấp giữa người tham gia thủ tục hải quan điện tử và cơ quan Hải quan, người tham gia thủ tục hải quan điện tử trước tiên tạm thời chấp nhận hình thức xử lý do cơ quan Hải quan đưa ra, sau đó sẽ giải quyết theo Luật pháp Việt Nam.

Điều 7. Các quy định khác

1. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, thắc mắc liên quan đến thủ tục hải quan điện tử của người tham gia thủ tục hải quan điện tử.

2. Cơ quan Hải quan không chịu trách nhiệm với người tham gia thủ tục hải quan điện tử về những thiệt hại hay mất mát do những nguyên nhân: trục trặc, hỏng hóc trang thiếy bị máy móc thuộc hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử của cơ quan Hải quan do thiên tai, sự cố viễn thông, sự giả mạo dữ liệu điện tử hay bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài sự kiểm soát của cơ quan Hải quan.

PHẦN V - CAM KẾT

Nhận thức rằng việc tham gia thủ tục hải quan điện tử là hoàn toàn tự nguyện, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Hải quan, Luật Giao dịch điện tử và Pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi xin xác nhận:

- Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện các điều khoản và điều kiện nêu ở phần IV.

- Các thông tin khai trên đơn đăng ký này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin này.

 

Đại diện Doanh nghiệp:

 

Tên:

Chữ ký và ngày đăng ký:

 

Số CMND:

 

 

Chức vụ:

Con dấu của Doanh nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy