KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm

Email In PDF.
Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm: Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính
          Mẫu 07/ĐKĐM-SXXK  
BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ
                             CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM    
               
               
Tên doanh nghiệp:     Địa chỉ:    
Mã số doanh nghiệp:            
Hợp đồng xuất khẩu số:          
Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:   Đơn vị tính sp:  
               
STT Tên nguyên liệu, vật tư (NL, VT) Mã NL, VT Đơn vị tính Định mức Tỷ lệ hao hụt (%) Định mức kể cả hao hụt Nguồn cung cấp
(1) (2)     (3)     (4)     (5)      (6) (7)      (8)
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      Ngày …    tháng  … năm…       ………, ngày …… tháng …… năm ……
           Công chức tiếp nhận định   mức         Giám đốc doanh nghiệp
( Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu công chức )     (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
               
               
               
               
  Ghi chú:            
  (1)- Cột 3 "mã NL, VT" chỉ áp dụng đối với những trường hợp định mức đăng ký tại đơn vị Hải quan áp 
  dụng công nghệ thông tin để thanh khoản hàng SXXK.      
  (2)- Cột 8 "nguồn cung cấp" ghi như sau:          
        - Nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được nhập khẩu theo loại hình SXXK   
  thì tại cột này ghi: "nhập SXXK" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu này.    
        - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh để sản xuất sản phẩm xuất khẩu,  
  tại cột này ghi: "NKD" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.    
        - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu mua tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm xuất khẩu,   
  tại cột này ghi: "Mua tại VN" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.    
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy