KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Bảng báo cáo tổng hợp nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng báo cáo tổng hợp nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư

Email In PDF.
Mẫu số 25 Phụ lục II: Bảng báo cáo tổng hợp nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 25 Phụ lục II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG BÁO CÁO TỔNG HỢP NHẬP-XUẤT-TỒN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Mã số doanh nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hồ sơ thanh khoản:

 

 

Ngày:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên/ Mã nguyên liệu, vật tư

Đơn vị tính

Số TKNK; ký hiệu; ngày đăng ký

Lượng NL,VT tồn đầu kỳ

Lượng NL, VT  XK theo SP

Lượng NL, VT xuất trả lại

Lượng NL, VT tồn cuối kỳ

Xử lý NL, VT tồn cuối    kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ngày         tháng         năm

 

 

 

                  Ngày         tháng         năm

 

 

Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu

 

 

                Giám đốc doanh nghiệp

 

 

(Ký tên, đóng dấu công chức)

 

 

 

             (Ký tên, đóng dấu, ghi  rõ họ tên )

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy