Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN

Email In PDF.
Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước)

CƠ QUAN/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…….

 

 

 

 

 

Mẫu C1-07/NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của  BTC

                                                                                             GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN                                              Số: ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:    - Cơ quan thu .......................................................................................................................................................................................................

                 - Kho bạc Nhà nước:................................................................ Tỉnh, TP ..............................................................................................................

I- THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Người đề nghị điều chỉnh: ...................................................................... Mã số thuế/CMND/HC,CQ thu ...................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................... ............................... Huyện ................................. Tỉnh, TP................................................

Hình thức nộp tiền:        nộp tiền mặt tại KBNN  c            nộp tiền mặt tại ngân hàng c            nộp bằng chuyển khoản tại KBNN c          nộp bằng chuyển khoản tại NH c

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu ................................. (hoặc) KBNN ......................................... điều chỉnh lại như sau:

Cơ quan quản lý thu : .......................................................................................................................................................  Mã số: .........................................

GNT số, ngày 

Mã số ĐT nộp thuế

 Nội dung nộp NSNN 

Thông tin đã kê khai

Đề nghị điều chỉnh lại

Tài khoản

Mã chương

ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

Tài khoản

Mã chương

ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

  - …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ..... tháng ...... năm ....

 

Người lập

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan/ người đề nghị

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

II- XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH CỦA CƠ QUAN THU  (1)                                                                                                                                                                           Mẫu C1-07/NS (tiếp)

GNT số, ngày 

Mã số ĐT nộp thuế

 Nội dung nộp NSNN 

Thông tin đã kê khai

Đề nghị điều chỉnh lại

Tài khoản

Mã chương

ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

Tài khoản

Mã chương

ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

  - …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị KBNN  …………………………………………….. Tỉnh, TP …………………………………………………            căn cứ nội dung điều chỉnh trên đây để hạch toán điều chỉnh theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày...... tháng ....... năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ QUAN THU …

 

 

 

 

 

 

 

Người đối chiếu

Thủ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước....................................................... đã điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cơ quan thu............................................. đúng chi tiết nêu trên.

Hạch toán điều chỉnh số liệu ngày..........tháng...........năm .......

 

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - (1) mục II dành cho cơ quan thu ghi khi chấp nhận điều chỉnh theo yêu cầu của người nộp.

                  Trường hợp cơ quan thu tự phát hiện sai sót và lập Giấy đề nghị điều chỉnh thì không xác nhận tại mục II.

                                                   

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy