KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Giấy biên lai ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy biên lai

Email In PDF.
Mẫu Giấy biên lai (Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước)

CƠ QUAN THU…                                                                                                       Mẫu số: C1-10/NS

                                                                                                                        Theo TT số 128/2008/TT-BTC

                                                                                                                            ngày 24/12/2008 của  BTC

 

                                                BIÊN LAI THU                                              Số Sêri: …….……

 

              Sè:............................

 
                                           Liên số: ......... Lưu tại:.......                                                         Số biên lai: ……

        PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:.......................................

Nợ TKKT:...................................

Có TKKT:...................................

Mã địa bàn :................................

Mã NH ( KBNN) :........................

 
                              

                       

Người nộp thuế :....................................................... Mã số thuế/số CMND/HC :...............................  

Địa chỉ :........................ .............................................. Huyện........................... Tỉnh ...........................

Theo Quyết định số (1) :........................ ngày............... của ..............................................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS (2)

Mã chương

Mã ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

 

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Người nộp tiền

(Ký tên)

 

 

Ngày……tháng…..năm …

 Người nhận tiền

(Ký, ghi họ tên)

 

Ghi chú: - (1) Quyết định thu phạt, quyết định hành chính khác của cơ quan có thẩm quyền;

              - (2) Ghi số, ngày tờ khai hải quan (nếu có).

              - Đối với các khoản thu phạt, không cần ghi mã Chương, ngành, mã nội dung kinh tế, kỳ thuế.

                    

                                                                       

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy