KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Email In PDF.
Phụ lục A - Mẫu số: 05-CDĐL: Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                   386  Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lýÝ

 

  DẤU NHẬN ĐƠN

    (Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

j                                                                                       TÊN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích

— Chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ ở nước xuất xứ, cụ thể là:

     Đăng ký số:

     Ngày:                           Nước:

—  Chỉ dẫn địa lý chưa được đăng ký

                

k                                                                                    CHỦ ĐƠN   

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý)                                   

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

Địa chỉ:                                                                                                      

Điện thoại:                                         Fax:                                         E-mail:     

l                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được chủ đơn uỷ quyền

— là người khác được chủ đơn uỷ quyền

 

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                          Fax:                                        E-mail:                 

m                                       TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ                                           

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

Địa chỉ:

Điện thoại:                                           Fax:                                         E-mail:

q CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

n                                SẢN PHẨM MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

 

Tên sản phẩm:

Tóm tắt tính chất/chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm:

 

o                                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

   Số đối tượng tính phí

Số tiền

— Lệ phí nộp đơn            

 

 

— Lệ phí công bố đơn

 

 

— Lệ phí thẩm định nội dung                                                                                    

 

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                   

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                            

 

p                        CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm.........trang  x .........bản

— Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm,

    gồm.......trang  x .......bản

— Bản đồ khu vực địa lý gồm.......trang x .......bản

—  Chứng từ phí, lệ phí

 

Tài liệu khác:

— Tài liệu chứng minh CDĐL đang được bảo hộ ở nước xuất xứ,

     gồm.... trang

— Bản dịch tiếng Việt, gồm……trang    

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng……..

    — bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao (   — bản gốc sẽ nộp sau

                   — bản gốc đã nộp theo đơn số:…….)

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

 

—

—

 
 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 
 

 


—

 

—

—

—

—

—

—

—

q                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                               Khai tại: …… ngày … tháng … năm …

                                                                                                       Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                      (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                            Còn …trang bổ sung

Trang bổ sung số:

p                                                            CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

                                                                                                                       Còn ... trang bổ sungÝ Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi

 sau các ô vuông là phù hợp.                                                                                                                                                                               

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy