KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Phiếu chuyển đơn ______________________________________________________________________________

Mẫu Phiếu chuyển đơn

Email In PDF.
Mẫu số: 07 PHIẾU CHUYỂN ĐƠN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Tổng Thanh tra)

(1)............................
(2) ............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số      /.............(3).....

............ ngày......tháng......năm........

 

PHIẾU CHUYỂN ĐƠN ........................(4)

Kính gửi: ..............................................................(5)

 

Ngày......tháng.....năm.................................................(2) nhận được đơn phản ánh của ông (bà). .............................................................................................(6);

Địa chỉ:............................................................................................................................

Sau khi xem xét đơn, căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo.......................................................(2) xin chuyển đơn ................................................(4) của ông (bà).............................................(6) đến.........................(5) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Lưu ......

....................................................... (7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

_______________________

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan chuyển đơn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan chuyển đơn.

(4) Đơn phản ánh hoặc đơn kiến nghị

(5) Cơ quan, đơn vị tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết.

(6) Họ tên người kiến nghị hoặc người phản ánh.

(7) Chức danh Thủ trưởng cơ quan chuyển đơn.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy