15/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Hợp đồng giữa tổ chức phát hành trái phiếu với đại diện người sở hữu ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng giữa tổ chức phát hành trái phiếu với đại diện người sở hữu

Email In PDF.
Phụ lục số 07 - Mẫu CBTP: (HỢP ĐỒNG GIỮA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VỚI ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

Phụ lục số 07

Mẫu CBTP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2007/TT-BTC ngày 13  tháng 3  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

HỢP ĐỒNG GIỮA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

VỚI ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

I. Các bên tham gia hợp đồng:

  1. Tổ chức phát hành trái phiếu:

-          Tên:

-          Địa chỉ:

-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..... do .... cấp ngày../../..

-          Người đại diện hợp pháp của tổ chức phát hành:

Ông (Bà) ..... (ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay)

  1. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu:

-          Tên:

-          Địa chỉ:

-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .....do .... cấp ngày.../../..

-          Người đại diện hợp pháp của tổ chức đại diện:

Ông (Bà) ..... (ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay)

II. Điều khoản hợp đồng:

1.            Trái phiếu phát hành:

-          Tên trái phiếu:

-          Loại trái phiếu:

-          Mệnh giá:

-          Thời hạn trái phiếu:... năm

-          Kỳ hạn trả lãi:

-          Lãi suất:

-          Tổng số trái phiếu chào bán dự kiến:

-          Thời gian chào bán dự tính:

2.            Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng:

-          Quyền và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu:

...........

-          Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu:

...........

3.            Trường hợp sửa đổi hợp đồng:

4.            Trường hợp thay đổi tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu

5.            Phí hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu:

(Nêu rõ mức phí làm tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và phương thức thanh toán)

6.            Xử lý vi phạm hợp đồng:

7.            Các điều khoản khác (nếu có):

III. Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi kèm hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu nộp lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

 

 

(Tên tổ chức đại diện

người sở hữu trái phiếu)

Giám đốc điều hành

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

..., ngày ... tháng ... năm ...

(Tên tổ chức phát hành)

Giám đốc điều hành

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy