16/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đăng ký chào mua công khai ______________________________________________________________________________

Mẫu Đăng ký chào mua công khai

Email In PDF.
Phụ lục: Mẫu đăng ký chào mua công khai
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

Phụ lục

Mẫu đăng ký chào mua công khai

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2007/TT-BTC  ngày 13  tháng3 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

 

        Kính gửi:            Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:  Công ty ... (Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào mua)            

I.                    Giới thiệu về tổ chức/ cá nhân chào mua công khai:

I.1. Đối với tổ chức chào mua công khai

a. Tên tổ chức chào mua công khai(đầy đủ):                           

b.       Tên giao dịch:

c.       Vốn điều lệ:

d.       Địa chỉ trụ sở chính:

e.       Điện thoại:                                               Fax:

f.         Nơi mở tài khoản:                                    Số hiệu tài khoản:

g.       Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ... tháng ... năm ...

-          Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:               Mã số:

-          Sản phẩm/dịch vụ chính:

-          Tổng mức vốn kinh doanh:

I.2. Đối với cá nhân chào mua công khai:

a. Tên cá nhân thực hiện chào mua công khai:

b. Ngày sinh:

c. Số CMT:                                 Cấp ngày:                           Tại

d. Địa chỉ:

e. Điện thoại:

II.                  Tên công ty đại chúng có cổ phiếu được chào mua:

III.                Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/ cá nhân chào mua đối với công ty đại chúng có cổ phiếu được chào mua

IV.     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua:

V.                  Giá chào mua:

VI.                Nguồn vốn thực hiện chào mua:

VII.              Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

VIII.            Thời điểm và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:

IX.                Thời hạn và phương thức thanh toán:

X.                  Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

 

 

..., ngày ... tháng ... năm ...

Tổ chức/ cá nhân chào mua công khai

Ký, ghi rõ họ tên

 

 

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy