KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đề nghị đăng ký séc trắng ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký séc trắng

Email In PDF.
Phụ lục số 01.ĐGH: GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MẪU SÉC TRẮNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phụ lục số 01.ĐGH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày … tháng … năm …

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MẪU SÉC TRẮNG

Kính gửi: Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Căn cứ theo Luật các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ theo Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc.

- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng/Giấy phép hoạt động ngân hàng số … ngày … tháng … năm…

- Tên tổ chức cung ứng séc:.....................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................

- Điện thoại:..................................................... Fax:.................................................................

- (Tên tổ chức cung ứng séc) xin đăng ký mẫu séc trắng gồm các yếu tố theo quy định tại Điều 58 Luật Các công cụ chuyển nhượng; cụ thể kích thước, màu sắc tờ séc được thiết kế như sau:

- Kích thước:............................................................................................................................

- Màu sắc:................................................................................................................................

Sau khi mẫu séc trắng được chấp thuận, chúng tôi xin cam kết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về cung ứng và sử dụng séc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu…
Đính kèm:
- Mẫu séc trắng.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy