KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy cử người giám hộ ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy cử người giám hộ

Email In PDF.
Mẫu STP/HT-2006-GH.1: GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Mẫu STP/HT-2006-GH.1

 

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ

 

Kính gửi: ………………..…………………………………………

 

Họ và tên người cử giám hộ:.............................................................. Giới tính:......................

Năm sinh:................................................................................................................................

Dân tộc:........................................................... Quốc tịch:........................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..........................................................................................................

Quan hệ với người cần được giám hộ:.......................................................................................

Cử người có tên dưới đây:

 

ÔNG

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú/tạm trú

 

 

Số giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây:...................................................................

Họ và tên:................................................................................. Giới tính:..................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................

Nơi sinh:..................................................................................................................................

Dân tộc:........................................................... Quốc tịch:........................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Lý do cử giám hộ:..................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đề nghị ……………………………………đăng ký.

 

                                          Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………

 

Ý kiến của người được cử làm giám hộ

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

Người cử giám hộ (1)

 

 

 

………………….

 

Chú thích:

(1)  Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử người giám hộ .

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: Phòng 1606 nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy