KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy chứng sinh ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy chứng sinh

Email In PDF.
Mẫu STP/HT-2006-KS.1: GIẤY CHỨNG SINH
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Cơ sở Y tế

………………

 

Mẫu STP/HT-2006-KS.1

Số:………………………

Quyển số:……………….

Cơ sở Y tế

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Mẫu STP/HT-2006-KS.1

Số:………………………

Quyển số:……………….

 

GIẤY CHỨNG SINH

 

Họ và tên người mẹ:...................................................

Năm sinh:..................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:...............................................

 ................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:............................................

Đã sinh con vào lúc:…..………giờ……………….phút,

                                    ngày……… tháng…… năm…...

Tại:............................................................................

 ................................................................................

Giới tính của con:………………Cân nặng:.....................

Con thứ mấy:.............................................................

Số con trong một lần sinh:...........................................

 

GIẤY CHỨNG SINH

 

Họ và tên người mẹ:…………………………………………..Năm sinh:................................

Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................................................

 ..................................................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..............................................................................................

Đã sinh con vào lúc:…..………giờ…………..phút, ngày……… tháng…… năm...................

Tại (1):.........................................................................................................................

 ..................................................................................................................................

Giới tính của con:………………Cân nặng:……………….Con thứ mấy:..............................

Số con trong một lần sinh:............................................................................................

Dự định đặt tên con là (2):.............................................................................................

 

 

Dự định đặt tên con là:................................................

 

Người đỡ đẻ

 

 

………………….

Ngày…… tháng…. năm……

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ

 

 

…………………………

 

 

 

Chú thích:

 

 

Người đỡ đẻ

 

 

………………….

Ngày…… tháng…. năm……

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ

 

 

…………………………

(1) Ghi rõ tên bệnh viện hoặc cơ sở y tế;

(2) Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh.

 

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm phải đi đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

               

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy