KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Dự báo tình hình thu, chi tiền mặt ______________________________________________________________________________

Mẫu Dự báo tình hình thu, chi tiền mặt

Email In PDF.
Biểu số 08-A/PH&KQ: DỰ BÁO TÌNH HÌNH THU, CHI TIỀN MẶT


Biểu số 08-A/PH&KQ

Đơn vị báo cáo: …………

MẬT

DỰ BÁO TÌNH HÌNH THU, CHI TIỀN MẶT
(Quý ….. năm ………..)

1. Dự báo tình hình thu, chi tiền mặt:

Chỉ tiêu

Thực hiện quý …

Dự báo quý …

Tháng …

Tháng …

Tháng …

Tháng …

Tháng …

Tháng …

Tổng thu tiền mặt

 

 

 

 

 

 

Tổng chi tiền mặt

 

 

 

 

 

 

Bội thu (+) hoặc

Bội chi (-)

 

 

 

 

 

 

2. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 


Lập bảng


Kiểm soát

………, ngày … tháng … năm …..
Thủ trưởng đơn vị

 

1. Đối tượng áp dụng: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch NHNN

2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo.

3. Hình thức báo cáo: Báo cáo điện tử, thực hiện gửi theo quy định bảo mật.

4. Đơn vị nhận báo cáo: Cục Phát hành và Kho quỹ.


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy