KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đăng ký công bố hợp quy ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đăng ký công bố hợp quy

Email In PDF.
ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY

(Tên tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…………..

------------------------

 

..........., ngày ..... tháng ...... năm ......

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY

 

Kính gửi: (Tên Cơ quan tiếp nhận và quản lý công bố hợp quy)

 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị công bố hợp quy:

    (Ghi rõ cơ quan chủ quản; tỉnh, thành phố nơi đăng ký kinh doanh hoặc đặt trụ sở chính)

2. Địa chỉ:

    Điện thoại:                                                     Fax:

    Địa chỉ cơ sở sản xuất (nếu có):

3. Sản phẩm đề nghị đăng ký công bố hợp quy:

            a) Tên sản phẩm:

            b) Ký hiệu:                                           

            c) Hãng, nơi sản xuất:

4. Tài liệu gửi kèm: (liệt kê các tài liệu gửi kèm)

            Chúng tôi / Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố hợp quy và quản lý chất lượng sản phẩm.

                                                                                                                 

 

Đại diện Tổ chức, cá nhân đăng ký công bố

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy