KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo tình hình huy đọng và sử dụng vốn ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình huy đọng và sử dụng vốn

Email In PDF.
Biểu số 04-B/CSTT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG VÀNG, BẰNG VND BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ THEO GIÁ VÀNG

Biểu số 04-B/CSTT

Đơn vị báo cáo: …………..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN
BẰNG VÀNG, BẰNG VND BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ THEO GIÁ VÀNG
(Tháng ……. năm …….)

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu

Số dư

I. Huy động

1. Huy động tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo vàng

2. Huy động bằng phát hành chứng chỉ

- Chứng chỉ huy động VND bảo đảm giá trị theo giá vàng

- Chứng chỉ huy động vàng.

II. Cho vay

1. Cho vay bằng vàng

- Trong đó: nợ xấu

2. Cho vay bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng.

- Trong đó: nợ xấu

III. Chuyển đổi nguồn vốn huy động bằng vàng thành nguồn vốn bằng tiền

1. Số tiền

2. Tỷ lệ phần trăm so với số dư huy động vốn bằng vàng.

 

 


Lập biểu


Kiểm soát

………, ngày … tháng … năm …..
Thủ trưởng đơn vị

 

1. Đối tượng áp dụng: Các TCTD có phát sinh nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng tổng hợp số liệu toàn hệ thống, gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ tin học.

2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ tin học.

3. Hình thức báo cáo: Báo cáo điện tử.

4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ.

5. Hướng dẫn lập báo cáo:

- TCTD căn cứ vào số dư các tài khoản tương ứng với các chỉ tiêu báo cáo tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng để lấy số liệu lập biểu báo cáo.

- Đối với những chỉ tiêu báo cáo không có tài khoản cấp III tương ứng trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD hiện hành: TCTD căn cứ vào từng hình thức huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng, số vàng chuyển đổi thành tiền … để lấy số liệu lập báo cáo.

Ghi chú: Mẫu biểu này thay thế mẫu biểu báo cáo quy định tại Quyết định số 1019/2001/QĐ-NHNN ngày 14/8/2001 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 03/10/2000 về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng của các TCTD.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy