Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Email In PDF.
PHỤ LỤC VI: BẢNG KÊ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ)

PHỤ LỤC VI

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ)

 

Tên doanh nghiệp

BẢNG KÊ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm ........)

 

Tên doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:                                                         Fax:

Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: ........ ngày cấp: ......., nơi cấp:...............................

Danh mục công nghệ, sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đủ điều kiện được hưởng ưu đãi năm 200:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Xác định điều kiện về doanh thu để được hưởng ưu đãi

TT

Chỉ tiêu

 

Ghi chú

1

Doanh thư từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN

 

 

2

Tổng doanh thu của doanh nghiệp

 

 

3

Tỷ lệ về doanh thu làm căn cứ xét ưu đãi thuế (= 1/2)

 

 

4

Năm bắt đầu có thu nhập chịu thuế

 

 

5

Năm hiện thời

 

 

 

Xác định số thuế TNDN được hưởng ưu đãi:

TT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng thu nhập chịu thuế

 

2

Thuế TNDN theo thuế suất 10%

 

3

Thuế TNDN theo mức thuế suất 50%

 

4

Thuế TNDN được miễn 

 

5

Tổng số thuế TNDN phải nộp (5=2+3+4)

 

 

 

Ngày ..... tháng ...... năm ......

Giám đốc

Ký, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy