KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

Email In PDF.
Đ/C- 04/KB: BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN

 

 

 

 

Đ/C- 04/KB

BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN

 

Tháng (Quý)....... Năm 200.....

 

Tên đơn vị  ..........................................................................................................................................................

Địa chỉ..................................................................................................................... ............................................

Số hiệu tài khoản ................................................................................................................................................

 

 

 

 

Đơn vị: đồng

Diến giải

Số liệu tại đơn vị

Số liệu tại KBNN

Chênh lệch

Nguyên nhân

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

Phát sinh tăng trong kỳ

 

 

 

 

Phát sinh giảm trong kỳ

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............., ngày.......tháng.....năm 200..

 

..............., ngày.......tháng.....năm 200..

Xác nhận của Kho bạc Nhà nước

 

 

Kế toán

Kế toán trưởng

 

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy