Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở

Email In PDF.

Download Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

(một phần ngôi nhà số:.......đường.................phường.........quận...........)

 

Hôm nay, ngày........tháng.......năm........., tại........................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

 

Bên bán (1):

Ông (Bà) ...................................................................................................................................

Sinh ngày:................................ tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:…………………………….do……….........................................................

cấp ngày.......tháng.......năm.......................................................................................................

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):......................................................................................................

Sinh ngày................................. tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:…………………………..  do……….........................................................

cấp ngày.......tháng.......năm.......................................................................................................

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:.................................... đường...........................................

phường....................................................... quận....................thành phố..................................(2)

 

Bên mua (1):

Ông (Bà) ...................................................................................................................................

Sinh ngày:................................ tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................................

cấp ngày.......tháng.......năm.......................................................................................................

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):......................................................................................................

Sinh ngày................................. tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................................

cấp ngày.......tháng.......năm.......................................................................................................

Cả hai Ông Bà cùng thường trú tại số:.................................... đường...........................................

phường....................................................... quận....................thành phố..................................(2)

 

     Bằng hợp đồng này, Bên bán bán cho Bên mua một phần ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây:

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy