KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Báo cáo thực hiện BHXH, BHYT ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo thực hiện BHXH, BHYT

Email In PDF.
Báo cáo thực hiện BHXH, BHYT
Mẫu số: 09-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI..………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

 

Mẫu số: 09-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Tháng ……năm……

1. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT:                       ............................................ người

Trong đó: Người chỉ tham gia BHYT:                  ............................................ người

2. Tổng số phải thu BHXH, BHYT:

Trong kỳ:                                                          ............................................. đồng

Lũy kế từ đầu năm                                             ............................................ đồng.

            Trong đó: BHXH 2% đơn vị giữ lại                       ........................................... đồng

3. Tổng số tiền đã thu BHXH, BHYT:

Trong kỳ:                                                          ............................................ đồng.

Lũy kế từ đầu năm                                             ............................................. đồng

Người lập biểu

Ngày .....tháng….năm…..
Giám đốc BHXH

 

 

Ghi chú: Mẫu 09-TBH do cơ quan BHXH cấp dưới lập gửi cơ quan BHXH cấp trên hàng thán
Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy