KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Thông báo giải thể doanh nghiệp ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo giải thể doanh nghiệp

Email In PDF.
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

PHỤ LỤC III-13

 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ……

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày… tháng… năm…

 

THÔNG BÁO

V/v giải thể doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………….

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………..   

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):        

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Quyết định giải thể số: ……………… ngày ……./……../    

Lý do giải thể:    

……………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………......

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Kèm theo Thông báo:

- …………………..

- ………………….

- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: Phòng 1606 nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy