KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân

Email In PDF.
THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
                               

Tên là: …………………………….

Sinh ngày: ……….     Dân tộc: ……………          Giới tính: ……………..

Quốc tịch: ……………………

CMND số ……… Do Công an …….cấp ngày ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại:............... Fax: ........................................

Email:................. Website: .............................

Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có).......................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: (nếu có)..............................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .....................

Điện thoại:.......... Fax: .............................

Email: ......... Website: ................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

 

4. Vốn đầu tư:...............................................................

Tổng số: ………………………….

Trong đó:

-Tiền Việt Nam: …………………………………….

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi.................................................................

- Vàng: ………………………………………………….

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh):………………..

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...............................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:…………………………

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ………………………

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: …………………….

Nay tôi bán DNTN..................................................cho Ông/bà (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) …………………………….

Sinh ngày: ……….     Dân tộc: ……………          Giới tính: ……………..

Quốc tịch: ……………………

CMND số ……… Do Công an …….cấp ngày ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại:............... Fax: ........................................

Giá bán: ………………………………..

Tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ:...................................................................

Thời điểm giao doanh nghiệp cho người mua:.................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc bán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

        ........, ngày....... tháng........năm.........

 

NGƯỜI MUA DOANH NGHIỆP                                        CHỦ DOANH NGHIỆP

  (Ký  và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy