KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh (mẫu cho doanh nghiệp) ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh (mẫu cho doanh nghiệp)

Email In PDF.
Mẫu MĐ-1: ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH (mẫu cho daonh nghiệp)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

      ......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH

 

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

 

1. Thông tin về doanh nghiệp khiếu nại:

 

Tên doanh nghiệp khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

...........................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...................................................................

...........................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:.................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

 ..........................................................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…...../..................................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:.....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: ...........................................................................................

Email (nếu có):........................................Website (nếu có):..............................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

...........................................................................................................................................................

Quốc tịch:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.......................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:....../........./…….............................

 

2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

............................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

............................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:.........................................................................................

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

...........................................................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…...../...................................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: ...........................................................................................

Email (nếu có):....................................Website (nếu có):..................................................................

 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:………………………………………………………………….…………...........................

Địa chỉ:………………………………………………………….…………………..........................

Điện thoại:………………………..Fax nếu có):……………….………………...............................

Email (nếu có):……………………………………………...…………………...[1]

 

4. Nội dung khiếu nại:

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………..……………

 

5. Người làm chứng (nếu có):

Họ tên:………………………………………………………………….…………...........................

Địa chỉ:…………………………………………………………………………...............................

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):………………………………..............................

Email (nếu có):…………………………………………………………………...[2]

 

6. Chứng cứ để chứng minh đơn khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp:

……………………………………………………………………………….……………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................

 

7. Các thông tin khác cần thiết cho việc giải quyết vụ việc cạnh tranh (nếu có):

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Doanh nghiệp khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

 

            

              BÊN KHIẾU NẠI

                   (Ký tên)

                (Đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- .............

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................
[1] Điều thông tin về tất cả những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

[2] Điền thông tin của tất cả những người làm chứng (nếu có).

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy