Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Email In PDF.
MẪU SỐ 5. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 5. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

TÊN ĐƠN VỊ

……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

SỐ:
V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

………….., ngày    tháng      năm

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố

………………………………………..

 

Tên doanh nghiệp, tổ chức: ..........................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................................

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:........................................................................................

đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:..........................................................................

Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: ..................................................

Chức danh công việc: ...................................................................................................

Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có):

...................................................................................................................................

Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngày ............................................................

Cơ quan cấp ...............................................................................................................

Thời hạn gia hạn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../......

Doanh nghiệp, tổ chức: ................................................................................................

đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: ...........................................................

+ Họ và tên: …………………………………………. Giới tính: ............................................

+ Năm sinh: ................................................................................................................

+ Lĩnh vực đào tạo: ......................................................................................................

+ Thời gian đào tạo:......................................................................................................

+ Kinh phí đào tạo: .......................................................................................................

Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế: .....................................

...................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy