KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Báo cáo tình hình xử lý kỷ luật lao động ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình xử lý kỷ luật lao động

Email In PDF.
Mẫu số 12: Mẫu Báo cáo tình hình xử lý kỷ luật lao động
Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và xã hội........

Số.........../

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng..... năm.....

BÁO CÁO

Tình hình đăng ký nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải năm....

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tổng số đơn vị

Trong đó

Đơn vị 100% vốn nhà nước

Đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài

I

II

III

IV

V

VI

1

Tổng số đơn vị tính đến thời điểm báo cáo

Đơn vị

 

 

 

2
3

Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ nhất.
Trong đó:
Số đơn vị đã thông báo kết quả đăng ký nội quy lao động.
Chia ra:
- Số đơn vị xây dựng nội quy lao động đúng pháp luật.
- Số đơn vị xây dựng nội quy lao động có điều khoản trái pháp luật cần hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.
Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ hai trở lên do chưa phù hợp với thực tế sản xuất - kinh doanh hoặc có điều khoản trái pháp luật.

Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị

 

 

 

4

Tổng số người dã xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải

người

 

 

 

5. Những vướng mắc về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Giám đốc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu Văn phòng.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy