KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư Mẫu Đơn xin Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

Email In PDF.
Mẫu Đơn xin Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                    ........., ngày......tháng.......năm......

 

 

ĐƠN XIN HỢP TÁC KINH DOANH

TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG

 

                         Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư

                                     (hoặc UBND tỉnh, thành phố ...

               hoặc Ban quản lý KCN tỉnh, thành phố .... )

 

- Căn cứ Luật Đầu tư 2005;


Những người ký tên dưới đây gửi Đơn xin phép đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố..., Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố...) với các nội dung như sau:

 

I. Các Bên hợp doanh :

- Bên (các Bên) Việt Nam: ........

- Bên (các Bên ) nước ngoài: .........

Xin được cấp Giấy phép đầu tư để thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày ... tháng... năm... với các mục tiêu hoạt động như sau:

-  ---------------------------------------------------------------------------

-  --------------------------------------------------------------------------

 

II. Chúng tôi xin cam kết :

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn xin và hồ sơ kèm theo.

2. Nếu được cấp Giấy phép đầu tư sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và các quy định của Giấy phép đầu tư.

 

III. Các tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm :

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các Bên (chứng nhận của Ngân hàng về giá trị tài khoản hoặc báo cáo hoạt động tài chính trong 2 năm gần nhất);

      3. Giải trình kinh tế - kỹ thuật;

4. Các hồ sơ quy định tại Luật Đầu tư 2005 (nếu có).

                                        

                                                                                    Làm tại ..., ngày.. tháng.... năm...                                                    

 

 

Đại diện

Bên (Các Bên) nước ngoài

(Ký tên, chức vụ và đóng dấu)

Đại diện

Bên (Các Bên)Việt Nam

(Ký tên, chức vụ và đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy