KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư Mẫu Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần ______________________________________________________________________________

Mẫu Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần

Email In PDF.
PHỤ LỤC I-9: Danh sách Cổ dông sáng lập Công ty cổ phần
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

PHỤ LỤC I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Số TT

Tên

Cổ đông

sáng lập

 

Địa chỉ

Quyết định

 thành lập

Vốn góp

 

 

Tổng số

cổ phần

Loại cổ phần

Chữ ký

Phổ thông

.....

Thời điểm

góp vốn

của cổ đông

sáng lập

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá

trị

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

Cột (2)     Cổ đông sáng lập là cá nhân: Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)     Địa chỉ :          Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

                                    Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4)     Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân

             Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

 

 YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy