KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải

Email In PDF.
PHỤ LỤC 6: BIÊN BẢN SỐ NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Địa điểm , ngày.......... tháng......... năm..........

 

BIÊN BẢN SỐ ......................

NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI

CÔNG TRÌNH .........(ghi tên công trình xây dựng)............

 

1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu bao gồm:

 

- Nêu rõ hệ thống thiết bị và thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc)

 

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

 

a) Phía chủ đầu tư: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

 

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

 

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình : (ghi tên tổ chức, cá nhân)

 

- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Người phụ trách thi công trực tiếp :  (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

 

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

 

- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Chủ nhiệm thiết kế : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

 

3. Thời gian nghiệm thu :        

 

Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........       

Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại:  ……………………………………           

 

4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động có tải đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 26 Nghị định này).

b) Về chất lượng chạy thử thiết bị liên động có tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).

c) Công suất đưa vào vận hành :

            - Công suất theo thiết kế đã được phê duyệt;

            - Công suất theo thực tế đạt được.

d) Các ý kiến khác nếu có.

 

5. Kết luận :

      - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu.

      - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

 

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

 

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)

 

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)

 

 

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu);

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị liên động có tải gồm:

 

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy