KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

Email In PDF.
PHỤ LỤC 8: BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

 

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình ………………………………….  ………………………………….

Công trình ……………………..

…………………………………..

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

 

Địa điểm, ngày......... tháng......... năm..........

 

      BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Kính gửi :       (tên cơ quan quản lý nhà nước theo quy định)

 

1. Tên công trình, vị trí xây dựng:

 

2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:

 

            a) Nhà thầu khảo sát xây dựng: ….  (ghi tên tổ chức, cá nhân) …………………….................................

b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình :  ………….  (ghi tên tổ chức, cá nhân)

c) Nhà thầu thi công xây dựng : ………….  (ghi tên tổ chức, cá nhân)

d) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng : ………….(ghi tên tổ chức, cá nhân)

 

3. Mô tả nội dung sự cố:

 

Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 

 

4. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:

 

a) Tình hình thiệt hại về người, về vật chất: ...............……………………………..............................

 

            b) Về nguyên nhân sự cố: ……………………………………………………….…………………

 

5. Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………...............................

 

 

Nơi nhận :                                                                              

 

- Như trên;

- Lưu

 

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO *

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

* Ghi chú:

 

            a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

            b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: Phòng 1606 nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy