KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản Mẫu Đơn đề nghị thay đổi nội dung GPXD ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị thay đổi nội dung GPXD

Email In PDF.
Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG [1]

Kính gửi: ..........................................................................................[2]

 

Tôi tên: ..................................................................................Sinh năm:....................................

Chứng minh nhân dân số:........................do:.............................. cấp ngày:.......................

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:...................................................... đường: .........................................................

phường (xã):.............................................. quận (huyện):..................................................

Là chủ đầu tư công trình tại số:.........................................................................................

đường:...........................phường (xã):........................... quận (huyện):.............................

đã được………. 2 cấp Giấy phép xây dựng số: ……………… ngày……tháng……năm..........

Nay tôi đề nghị được thay đổi nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp.

+ Nội dung trong Giấy phép xây dựng đã cấp: ..................................................................

........................................................................................................................................

+ Nội dung đề nghị thay đổi: ............................................................................................

........................................................................................................................................

 

ĐÍNH KÈM: BẢN VẼ THIẾT KẾ MỚI

..............., ngày ....tháng .....năm ........
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ và tên)

 [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:____/2004/QĐ-UB ngày ____/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy