06/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Doanh Nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Đối với phòng khám nội tổng hợp ______________________________________________________________________________

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Đối với phòng khám nội tổng hợp

Email In PDF.
Article Index
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
Đối với phòng xét nghiệm
Đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu
Đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần
Đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh
Đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu
Đối với phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ
Đối với phòng khám chuyên khoa mắt
Đối với phòng khám chuyên khoa tai – mũi - họng
Đối với phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt
Đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hoá gia đình
Đối với phòng khám chuyên khoa ngoại
Đối với phòng khám nội tổng hợp
Đối với phòng khám chuyên khoa ngoại
Tất cả trang

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám nội tổng hợp, phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khoẻ qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân có yêu cầu thì nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý hành nghề Y – Dược tư nhân (Sở Y tế)

Bước 2: Phòng Quản lý hành nghề tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn công dân cách kê khai hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đảm bảo đúng theo yêu cầu thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Công dân đến nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả tại Sở Y tế

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề y tư nhân

Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bản kê khai danh sách nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn

Bản cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về giá

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Y tế

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                      

g) Lệ phí: 240.000 đồng

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

- Bản kê khai danh sách nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn

- Bản cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về giá

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo yêu cầu của từng loại hình thức tổ chức hành nghề;

- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại mục VIII của Thông tư này;

- Phòng khám nội tổng hợp, các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội, phòng khám gia đình phải có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng và có đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa nội;

- Phải có 1 phòng khám riêng biệt, có diện tích ít nhất là 10m2 và có chiều cao không thấp hơn 3,1m. Phòng khám phải tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;

- Phòng khám nội tổng hợp, các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội, phòng khám gia đình nếu có siêu âm, nội soi thì phải có phòng siêu âm, phòng nội soi tiêu hóa riêng, diện tích mỗi phòng ít nhất là 10m2 và có chiều cao không thấp hơn  3,1m;

- Phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại không phải thực hiện quy định tại điểm b, c, d, đ, e điểm 3.1 khoản 3 của Mục này;

- Phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế phải nằm trong phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa, có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị y tế phù hợp, bảo đảm chính xác, đáp ứng yêu cầu tư vấn về chăm sóc sức khỏe.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, năm 2003

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân   

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việcquy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân