20/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án Thủ tục Xác nhận đăng ký Thang bảng lương cho các doanh nghiệp ______________________________________________________________________________

Thủ tục Xác nhận đăng ký Thang bảng lương cho các doanh nghiệp

Email In PDF.
Thủ tục: Xác nhận đăng ký Thang bảng lương cho các doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định nộp tại bộ phận “một cửa.”, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

Bước2: Bộ phận “một cửa” kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ xung, sửa đổi hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”(theo đúng thời gian đã quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Toà nhà 7 tầng - CC02, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị thừa nhận Thang bảng lương;

- Quyết định ban hành Thang bảng lương của Tổng giám đốc

- Bản Thang bảng lương có đóng dấu giáp lai và chữ ký xác nhận của Tổng Giám đốc công ty (bản gốc).

- Bản qui chế lương và thưởng; bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang bảng lương có chữ ký xác nhận của Tổng Giám đốc công ty.

- Bản tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời. Trong trường hợp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì lập một bản danh sách tán thành có trên 75% số người lao động trong doanh nghiệp ký tến.

b) Số lượng hồ sơ:     02 bộ.

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao thuộc TP Hà Nội.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận                 

Phí, lệ phí

Không thu

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Lao động năm 1994, Luật Lao động sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007.

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2009 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị định số 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2002Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

- Nghị định 107/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ Lao đông - Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

- Thông tư số 14/2003/TT- BLĐTBXH ngày 30/05/ 2003 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.

- Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ngày 05/12/2007 sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT- BLĐTBXH ngày 30/05/ 2003.

- Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN, KCX, KKT và khu công nghệ cao.

- Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 27/04/2009 của UBND TP Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy